Σύντομη ιστορία του flash fiction Οι σύντομες ιστορίες, με λίγες λέξεις, εμφανίστηκαν αρχικά με τη μορφή μύθων ή παραβολών. Χαρακτηριστικότερη όλων οι ιστορίες του Αίσωπου. Που μέσα από το συμβολισμό στόχο είχαν να διδάξουν. Την ίδια περίπου περίοδο και λίγο πιο μετά,…

read more